Doorontwikkeling

Borgingsplan

(klik HIER voor meer informatie)

Monitor

(klik HIER voor meer informatie)

Onderzoek Haagse Hogeschool

“Wat levert Beter Samenspel op en kan dat nog beter? Op die vraag richt het Actieonderzoek Beter Samenspel zich. De Haagse Hogeschool gaat samen met medewerkers van lokale teams en gecertificeerde instellingen onderzoeken hoe de samenwerking verloopt, welke mogelijke bevorderende en belemmerende factoren van invloed zijn op de samenwerking en welke verbeteracties nodig zijn. Dat doen ze in leer- en ontwikkelteams. Met de leer- en ontwikkelteams wordt er een gezamenlijk proces in gang gezet dat bijdraagt aan de optimalisatie en inbedding van Beter Samenspel in de lokale situatie. De leer- en ontwikkelteams krijgen hiervoor input vanuit uitgezette vragenlijsten en casusreviews. De Haagse Hogeschool doet dit onderzoek in Den Haag, Delft en Westland en in een later stadium ook in enkele andere gemeenten in de regio Haaglanden.

Wil je meer weten over het onderzoek, lees dan verder in de uitgebreide folder: Folder Haagse Hogeschool Actiegericht Onderzoek Beter Samenspel.”

Onderhoud werkwijze en website

(meer informatie volgt)