Publicaties

Filmmateriaal

In ruim 50 geanalyseerde dossiers blijkt dat de huidige inzet én kosten, gericht zijn op symptoombestrijding. De inzet van veel verschillende partijen (lokaal, GI, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, crisisdienst, zorgaanbieders) brengt hoge kosten met zich mee. In bijna alle gezinnen met hoog complexe problematiek zien we de problemen echter, ondanks al deze inzet, niet afnemen. Onze eigen (organisatie-) patronen blijken een belangrijke rol te spelen bij het in stand houden van deze werkwijze.
Recent onderzoek H10 breed laat zien dat 1% van alle cliënten zorgen voor 17% van alle kosten. Deze hoog complexe gezinnen hebben bijna 8 x hogere kosten per maand ten opzichte van de overige cliënten. In 70% van deze gevallen gaat dit gepaard met gedwongen maatregelhulp.
De grootste besparing na implementatie van het programma Beter Samenspel valt te verwachten op de manier waarop we de zorg inzetten. Niet door beter te gaan samenwerken maar door deze samenwerking anders te richten, wordt het mogelijk kinderen duurzaam veilig te laten opgroeien en tegelijkertijd een forse besparing op de (jeugd)zorgkosten te realiseren. Door te zorgen dat de samenwerking leidt tot het veel eerder in casussen herkennen en doorbreken van in standhoudende patronen, zal sneller en effectiever zorg worden ingezet. Hierdoor zal vervolgens eerder een duurzaam stabiele(re) situatie worden gerealiseerd.
Maak in deze 2 filmpjes kennis met Dylan en Tarek: 2 kinderen/gezinnen die we tegenkwamen in de dossiers die we bij de start van Beter Samenspel geanalyseerd hebben.
Maak kennis met Dylan en Tarek
Hoe het verder ging

Presentaties

Presentatie Landelijke Kennis en Praktijkdagen Inkoop Sociaal Domein mei 2019
Presentatie werkconferentie wethouders en directeuren H10 mei 2019
De voor de Jeugd Dag oktober 2019
Presentatie startbijeenkomst 10 februari
Digitale boekje werkwijze Beter Samenspel
Praatplaat van Symptoom naar structurele oplossing

Factsheet

(klik HIER voor meer informatie)

Nieuwsbrieven

Klik op de nieuwsbrief om deze te openen.