Werkwijze

Binnen het programma Beter Samenspel is een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld. In die gezinnen waar kinderen niet veilig opgroeien trekken de lokale teams en de GI’s samen op. De werkwijze bestaat uit een samenhangend geheel van vijf bouwstenen. De samenhang van de bouwstenen samenwerking, reflectie, acute & structurele veiligheid en weging wordt in de grafische werkwijze weergeven. In de onderliggende documenten wordt de werkwijze per bouwsteen inhoudelijk nader toegelicht. De bouwstenen bieden de professionals handvatten in de dagelijkse praktijk.

 

Bouwsteen

Onderliggende documenten

Samenwerking Samenwerking lokaal team en GI
Samenwerkingsprincipes
Privacy
Inhoudelijke beslissingen
Weging Weging
 

Acute veiligheid

&

Structurele veiligheid

 

 

 

Acute veiligheid
Structurele veiligheid
Tijdslijn, voorgeschiedenis en situatie gezin
Gezinspatroon
Van patroon naar haalbare eindsituatie
Gesprekken met kinderen
Reflectie Reflectie