Documenten

Addenda Raamovereenkomst corona-regeling

Hieronder staan 4 addenda plus de begeleidende brief naar jeugdhulpaanbieders over de regeling financiering ongedekte kosten. Jeugdhulpaanbieders die gebruik willen maken van de regeling kunnen een aanvraagformulier opvragen bij control@h10inkoop.nl. De addenda zijn van kracht op het moment dat jeugdhulpaanbieders een eerste aanvraag indienen. Door het ondertekenen van de aanvraag maken de addenda integraal onderdeel uit van de Raamovereenkomst. Jeugdhulpaanbieders hoeven deze addenda niet separaat te ondertekenen. Er zijn 4 addenda van toepassing omdat er 4 soorten contracten aan ten grondslag liggen. Enerzijds zijn er contracten specifiek voor de GI’s en jeugdhulpaanbieders en anderzijds voor de gemeenten: H1 (Den Haag) en H9 (andere gemeenten in regio Haaglanden). De inhoud is identiek, alleen de aanhef en ondertekening zijn afwijkend. De aanvraag is regionaal, dat wil zeggen, dat slechts 1 aanvraag ingediend hoeft te worden (H1 plus H9 gecombineerd).
Ook het addendum meerkosten met betrekking tot de periode 1 maart t/m 31 december 2020 is toegevoegd. Aanvragen voor het addendum meerkosten kunnen tot uiterlijk 15 maart 2021 worden ingediend via het aanvraagformulier. Aanvragen voor meerkosten die na deze datum worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Algemene documenten