Overzicht aanbieders

Beschikbaarheid aanbieders tijdens coronacrisis

In de H10-producten- en dienstencatalogus is via een stappenplan na te gaan welke aanbieders hulp en ondersteuning kunnen bieden, passend bij de hulpvraag, het hulpaanbod en de doelgroep. Bij het merendeel van de aanbieders die als passend uit dit stappenplan naar voren komen, is na te gaan onder welke randvoorwaarden zij op dit moment daadwerkelijk beschikbaar zijn gezien de coronacrisis. Raadpleeg de website die per geselecteerde aanbieder staat vermeld.