Heropening aanmeldingsprocedure Jeugdhulp H10

Beste Jeugdhulpaanbieder,

Van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022 is het mogelijk om u via ons contractmanagementsysteem Vendorlink aan te melden voor de heropening van de aanmeldingsprocedure conform open house Jeugdhulp H10. Deze procedure beoogt het voor niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders mogelijk te maken een overeenkomst met de regio Haaglanden te sluiten en voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hun productportfolio uit te breiden, mits voldaan wordt aan de gestelde eisen en voorwaarden zoals beschreven in de Inkoopleidraad. De Inkoopleidraad vindt u, uitsluitend na registratie middels de onderstaande procedure, in het contractmanagementsysteem Vendorlink. In VendorLink vindt u verder na het registreren de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en de bijbehorende vragenlijsten en (invul)bijlagen, zoals het referentieformulier. Dit referentieformulier is noodzakelijk voor uw aanmelding.

Indien uw aanmelding niet wordt uitgesloten op grond van de procedure zoals beschreven in de Inkoopleidraad worden met u de overeenkomsten gesloten met een ingangsdatum van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Voor de inhoud van deze overeenkomsten verwijzen wij u naar de actuele contractdocumenten Jeugd op onze website. Tevens vindt u hier de nota van inlichtingen 1 en 2, waarin u de antwoorden op vele vragen met betrekking tot de inkoopprocedure kunt vinden. Deze documenten vindt u middels de link: Contractdocumenten Jeugd 2021 e.v. – SBJH.

Deze heropening aanmeldingsprocedure jeugdhulp wordt per 8 april 2022 opengesteld en verloopt volledig digitaal via het contractmanagement-systeem Vendorlink.


Registratie
Om uw interesse kenbaar te maken voor een eventuele overeenkomst of de mogelijke uitbreiding van uw productportfolio verzoeken wij u het registratieformulier voor VendorLink in te vullen en vóór 18 mei 2022 09.00 uur in te dienen.

Uw verzoek voor registratie in VendorLink wordt uitsluitend in behandeling genomen als u het registratieformulier vóór 18 mei 2022 09.00 uur volledig ingevuld naar contracteringsbjh@h10inkoop.nl  heeft verstuurd. Binnen enkele werkdagen wordt via Vendorlink contact met u opgenomen over uw verzoek van registratie voor de heropening van de aanmeldingsprocedure jeugdhulp, dan wel door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden mocht uw registratieformulier niet in behandeling worden genomen.

Verder willen wij u erop wijzen dat de aanmeldingsprocedure jeugdhulp per 20 mei 2022 16.00 uur sluit en dat het hierna dus niet meer mogelijk is om via Vendorlink uw aanmelding in te dienen. Dien uw verzoek voor registratie voor Vendorlink dus zo vroeg mogelijk in en wacht niet tot 18 mei 2022 09.00 uur, zodat u meer tijd heeft voor uw aanmelding. In de meivakantie is mogelijk de verwerkingsperiode van het registratieformulier langer.

Het emailadres contracteringsbjh@h10inkoop.nl wordt alleen gebruikt voor registratie in VendorLink, eventuele vragen over de heropening van de aanmeldingsprocedure worden hier niet in behandeling genomen, maar kunnen alleen gesteld worden in Vendorlink nadat u geregistreerd bent.