Heropening aanmeldingsprocedure Jeugdhulp H10

Beste Jeugdhulpaanbieder,

Van 1 april tot en met 17 mei 2021 is het mogelijk om u aan te melden voor de heropening van de aanmeldingsprocedure conform open house Jeugdhulp H10. Deze procedure beoogt het voor niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders mogelijk te maken een overeenkomst met de regio Haaglanden te sluiten en voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hun productportfolio uit te breiden, mits u voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden zoals beschreven in de Inkoopleidraad . De Inkoopleidraad vindt u in het contractmanagementsysteem Vendorlink.

Indien uw aanmelding niet wordt uitgesloten op grond van de procedure zoals beschreven in de Inkoopleidraad wordt met u overeenkomsten gesloten met een looptijd gelijk aan de resterende looptijd van de reeds gesloten overeenkomsten met de huidige zittende jeugdhulpaanbieders.

Voor de inhoud van deze overeenkomsten verwijzen wij u naar de inkoopdocumenten 2021 e.v. op onze website. Tevens vindt u hier de nota van inlichtingen 1 en 2, waarin u de antwoorden op vele vragen met betrekking tot de inkoopprocedure kunt vinden.

Deze heropening aanmeldingsprocedure jeugdhulp verloopt volledig digitaal via het  contractmanagement-systeem Vendorlink.


Registratie
Om uw interesse kenbaar te maken voor een eventuele overeenkomst of de mogelijke uitbreiding van uw productportfolio verzoeken wij u het registratieformulier voor VendorLink in te vullen en vóór 12 mei 2021 12.00 uur te mailen naar contracteringsbjh@h10inkoop.nl.

Uw verzoek voor registratie in VendorLink wordt uitsluitend in behandeling genomen als u het registratieformulier vóór 12 mei 2021 12.00 uur volledig ingevuld naar contracteringsbjh@h10inkoop.nl  heeft verstuurd.

Dit emailadres wordt alleen gebruikt voor registratie in VendorLink, eventuele vragen over de heropening aanmeldprocedure worden hier niet in behandeling genomen maar kunnen alleen t/m 16 april 2021 gesteld worden in Vendorlink zelf nadat u geregistreerd bent.

Binnen enkele werkdagen wordt er via Vendorlink contact met u opgenomen over uw verzoek van registratie voor de heropening aanmeldprocedure jeugdhulp dan wel door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden mocht uw registratieformulier niet in behandeling worden genomen.