Links

logo_gd_thumb Delft Delft – www.delft.nl

Inhoudelijke vragen rond inzetten van hulp,
Bureaudienst van Team Jeugd, telefoon: 14015 (keuze Jeugd)

Voor zorgaanbieders met administratieve vragen, zoals VOT toewijzingen en beschikkingen, het volgende mail adres te gebruiken, Administratie Team Jeugd: administratiejeugd@delftsupport.nl

logo_gdh_thumb Den Haag www.cjgdenhaag.nl
CJG-servicelijn: 0800 28 54 070
Leidschendam-Voorburg – www.leidschendamvoorburg.nl
jeugd@lv.nl
administratiejeugd@lv.nl
Indien vertrouwelijk: Centrum Jeugd en Gezin
Telefoon: 14070: vragen naar afdeling Jeugd of 070-3008813
logo_gdm_thumb Midden-Delfland www.middendelfland.nl
Klant Contact Centrum: 015 380 41 11
maatschappelijkteam@middendelfland.nl
logo_gp_thumb Pijnacker-Nootdorp www.pijnacker-nootdorp.nl
logo_gr_thumb Rijswijk CJG Rijswijk:
P. van Vlietlaan 10, 2285 XM Rijswijk
070 – 2196846
CJG Rijswijk
logo_gv Voorschoten Lokale jeugdteam Voorschoten:
Brede welzijnsorganisatie 0-100+ Voorschoten Voor Elkaar
071 561 90 01 (ma t/m vr 9-17) / info@voorschotenvoorelkaar.nl
www.voorschotenvoorelkaar.nl / www.voorschoten.nl
Adres: Zwaluwweg 4, 2251 MV Voorschoten
(inloop maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00)
Jeugdgezondheidszorg GGD
088 254 23 84 (ma t/m vr 9-17)
Website: www.cjgvoorschoten.nl
logo_gw Wassenaar Lokale jeugdteam Wassenaar:
Loket Welzijn Werk en Zorg
088 654 93 80 (ma t/m vr 9-17)
website: www.cjgwassenaar.nl / www.wassenaar.nl
Adres: Rijksstraatweg 324a, 2242 AB Wassenaar
(inloopspreekuren: zie website)
logo_gwe Westland https://www.gemeentewestland.nl/zorg-en-ondersteuning/hulp-bij-zorgvragen/sociaal-kernteam.html
Postbus 199, 2670 AD Naaldwijk
Telefoon: 140174 vraag naar Sociaal Kernteam
logo_gz Zoetermeer Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (bureaudienst@zoetermeer.nl).
Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer
Telefoon: 079 346 99 00Voor meer algemene informatie zie Meerpunt (www.meerpunt.nl).