Verzoek om Toewijzing (VOT)

Voor cliënten die doorverwezen worden naar de jeugdhulpaanbieder zonder dat de gemeente een toewijzing (JW301) heeft afgegeven moet een ‘Verzoek om toewijzing’ gedaan worden.
Het indienen van verzoeken om toewijzing kan op twee manieren namelijk via het Jeugdportaal of VECOZO (iJw 2.4). Nadere informatie vindt u in de handleiding “Verzoek om Toewijzing”.

Alle gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben zich gecommitteerd aan het “Toewijzings- en declaratieprotocol”. Dit protocol vindt u hieronder:

Documenten Verzoek om Toewijzing

Handleiding verzoek om toewijzing (Augustus 2018)

Formulier aanvraag jeugdhulp 18+

======

2019 administratieprotocol

2018 administratieprotocol