Verzoek om Toewijzing (VOT)

Voor cliënten die doorverwezen worden naar de jeugdhulpaanbieder zonder dat de gemeente een toewijzing (JW301) heeft afgegeven moet een ‘Verzoek om toewijzing’ gedaan worden.
Het indienen van verzoeken om toewijzing kan via VECOZO (iJw 3.2).
Nadere informatie vindt u in de handleiding “Verzoek om Toewijzing”.

Alle gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben zich gecommitteerd aan het “Toewijzings- en declaratieprotocol”. Dit protocol vindt u hieronder:

Documenten Verzoek om Toewijzing

Administratieprotocol H10 gemeenten (per 1 april 2023)

Administratieprotocol H10 gemeenten – versie 5.0