Skip to content
Jeugdige en/of ouder zoekt hulp

Jeugdige en/of ouder zoekt hulp

!

Jeugdige en/of ouder zoekt hulp

De jeugdige en/of ouder(s) meldt zich met een ondersteuningsvraag bij een verwijzer[1] o.a. gemeenten, (huis)artsen, medisch specialisten. [1] rechters en gecertificeerde instellingen zijn ook wettelijke verwijzers maar dan kan een jeugdige en/of ouder(s) zich zelf niet melden

1
Vraag Verhelderen

Vraag Verhelderen

1

Vraag Verhelderen

Om tot passende hulp te komen, bekijk je samen met de jeugdige en/of ouders wat er aan de hand is. Welk probleem speelt er? Hoe ernstig is het probleem? Is het kind thuis veilig? Wat kunnen ouders en/of het netwerk zelf oppakken?

2
Analyseren van de zorgen, krachten en wensen

Analyseren van de zorgen, krachten en wensen

2

Analyseren van de zorgen, krachten en wensen

Samen met de jeugdige en/of ouders onderzoek je de oorzaken en gevolgen van de problemen. Ook de sterke kanten, de steun die jeugdige en/of ouders uit de omgeving kunnen krijgen en mogelijke oplossingen worden onderzocht. Het doel van het uitvragen van de zorgen, krachten en wensen is het breed verkennen van de problemen die ervaren…

3
Doelen stellen

Doelen stellen

3

Doelen stellen

De jeugdige en/of ouders bepalen samen met jou wat ze willen bereiken: welke veranderingen zouden ze graag zien, hoe ziet de situatie er thuis uit als de hulp afgerond is?

4
Beslissen over hulp

Beslissen over hulp

4

Beslissen over hulp

Met de jeugdige en/of ouders overleg je hoe ze de situatie willen gaan aanpakken. Mogelijk kunnen ze verder met hulp uit de directe omgeving of het preventieve aanbod binnen de gemeente. Je legt uit welke vormen van professionele hulp er zijn en welke aanbieders dit bieden. Uiteindelijk kom je samen tot een beslissing, leg je afspraken vast en wordt de jeugdige en/of ouders verwezen naar de jeugdhulpaanbieder.

5
Uitvoeren van hulp

Uitvoeren van hulp

5

Uitvoeren van hulp

Nadat de jeugdhulpaanbieder de beschikking heeft ontvangen voor de jeugdige en/of ouders, voert hij of zij vaak nog een intakegesprek voor nadere kennismaking. Er worden nog aanvullende vragen gesteld die specifiek gericht zijn op de behandeldoelen/hulpverleningsdoelen die eerder samen zijn opgesteld. Daarna start de hulp.

6
Evalueren

Evalueren

6

Evalueren

De hulp die is ingezet, wordt door jou als professional (tussentijds) geëvalueerd met de jeugdige en/of ouders en andere betrokkenen. De behandeldoelen/ hulpverleningsdoelen, de bereikte resultaten, de samenwerkingsafspraken en tevredenheid van jeugdige en/of ouders worden doorgesproken. Bij de noodzaak tot verlenging of wijziging dient de jeugdhulpaanbieder een verzoek (VOT of VOW) in bij de gemeente. Indien nodig voert de gemeente een gesprek (dialoog) met de jeugdhulpaanbieder.

7
Afronden

Afronden

7

Afronden

Wanneer de beoogde doelen voldoende bereikt zijn, wordt de hulpverlening afgerond.
Je spreekt met de jeugdige en/of ouders af of nazorg nodig is. Samen bekijk je welke vorm van nazorg beschikbaar is.