Aanpassing bevoorschotting en privacy

Bent u een jeugdhulpaanbieder die wordt bevoorschot? Dan wordt uw bevoorschotting aangepast als blijkt dat uw werkelijke realisatie achterblijft bij uw bevoorschotting. Uw werkelijke realisatie wordt bepaald aan de hand van de tot 1 juli 2015 door u ingediende declaraties. Als uw bevoorschotting wordt aangepast, dan ontvangt u hierover medio juli 2015 bericht.

Op het bovenstaande wordt geen uitzondering gemaakt als u uw declaraties niet indient vanwege privacyoverwegingen. H10 Inkoopbureau past haar beleid hieromtrent pas aan nadat hierover afdoende eenduidigheid is ontstaan in de landelijke wetgeving. H10 Inkoopbureau is zich sterk bewust van de privacygevoeligheid van data die zij ontvangt en gaat hier zorgvuldig mee om.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij het indienen van uw declaraties? Neem dan zo spoedig mogelijk met ons contact op.