Per 1 januari 2015 is het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 inkoopbureau) opgericht voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp voor de gemeentes Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Op deze site vindt u informatie over onder andere declareren en het berichtenverkeer die bedoeld is voor jeugdhulpaanbieders, medewerkers van de gemeentelijke jeugdteams en alle huisartsen in de regio.

Om het jeugdhulpaanbod voor jeugdigen, ouders en verwijzers inzichtelijk te maken is er de digitale productencatalogus op www.jeugdhulp-haaglanden.nl. In de digitale productencatalogus kan middels filters (hulpvraag, hulpaanbod, doelgroep, locatie) of een heel stappenplan stapsgewijs gekomen worden tot aanbieders die passen bij de toepaste filters van de jeugdige, ouder en verwijzer. Ook is hier informatie van de tien gemeenten te vinden over hoe de toegang tot jeugdhulp is georganiseerd en per gemeente zijn de relevante contactgegevens vermeld.

 

  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Delft
  • Gemeente Zoetermeer
  • Gemeente Leidschendam Voorburg
  • Gemeente Westland
  • Gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • Gemeente Voorschoten
  • Gemeente Wassenaar
  • Gemeente Rijswijk
  • Gemeente Midden Delfland