Q-analyse en Richtinggevend Kader

Voor het werken met het Richtinggevend Kader en de Dialoog is voor professionals bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een e-learning op de digitale leeromgeving beschikbaar.

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben de volgende informatie ontvangen over de Q-analyse en het Richtinggevend Kader: