Contactinformatie Gemeenten

De gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer vormen samen de regio Haaglanden. Hier vindt u per gemeente informatie over de organisatie van de toegang tot jeugdhulp.

Handige links

Website https://www.delftsupport.nl/jeugd-en-gezin/

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Bureaudienst team jeugd 14015 werkdagen van 9 -17 u

Bureaudienst Delft : teamjeugd@delftsupport.nl

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Onze gemeentelijke toegang jeugd heeft de volgende functies:

  1. het geven van informatie en advies;
  2. het verhelderen van de vraag en/of het opstellen van een ondersteuningsplan;
  3. het geven van lichte ondersteuning;
  4. het toeleiden naar ondersteuning en/of het inzetten van (specialistische) hulp, regievoering en casemanagement als hulp wordt ingezet

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Via 14015 contact met bureaudienst team jeugd
Via website vraag stellen of afspraak inplannen https://www.delftsupport.nl/contact/

Website
www.jeugdhulpdenhaag.nl

Kracht en rondomJou verzorgen de hulp aan de Haagse Jeugd en gezinnen, ieder in een eigen deel van de stad. Het hangt van je adres af met welke organisatie je contact krijgt. Via Check je postcode – Jeugdhulp Den Haag kan je zien met welk samenwerkingsverband er contact kan worden opgenomen.

Contactgegevens
Kracht                  088-298 7707 of via Contact – Kracht Den Haag
rondomJou        070-228 0808 of via aanmelden@rondomjoudh.nl          Wij zijn rondomJou – rondomJou

Meer vragen en antwoorden kunt u vinden op de pagina  Home – Jeugdhulp Den Haag of www.jeugdhulpdenhaag.nl/vragen-en-antwoorden-professionals

Websites
https://www.lv.nl/hulp-bij-opvoeden-en-opgroeien/
https://sociaalservicepunt.nl/

Contactgegevens lokaal jeugdteam
KCC 14070
Aanmelding en advies: Leidschendam-VoorburgT
el: 14070
Mail: jeugd@lv.nl

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Consulenten Jeugd bemannen de telefoon en beantwoorden de mails. Zowel professionals als ouders/verzorgers en jeugdigen kunnen zich melden. Dit melden kan telefonisch, via de mail of via het binnenlopen bij het gemeentekantoor of bij een van de Sociale Servicepunten.

Bij een hulpvraag volgt eerst een telefonische triage, waar advies gegeven kan worden of een aanmelding gedaan kan worden. Na een aanmelding kan een huisbezoek volgen. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt er de juiste hulp ingezet.

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?

Inloop:
Gemeente kantoor:
Kon. Wilhelminalaan 2 te Leidschendam
Email: info@wijz.nl
Tel: 14070

Sociaal Servicepunt:
Tel: 070- 205.70.00
Email: info@sociaalservicepunt.nl

Inloop:
Wijk-dienstencentrum de Groene Loper
2273 EV Voorburg
Brede school de Waterlelie
Prinsenhof 4, 2263 EV Leidschendam

Website
https://www.middendelfland.nl/maatschappelijk-team

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Telefoon (015) 380 41 11
Email maatschappelijkteam@middendelfland.nl
 
Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Het Maatschappelijk Team is het loket voor al uw vragen op het gebied van jeugd- en opvoedhulp.
 
Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Het Maatschappelijk Team is op werkdagen bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (015) 380 41 11. U kunt het Maatschappelijk Team ook mailen via maatschappelijkteam@middendelfland.nl. Het Maatschappelijk Team vindt u in het gemeentehuis in Schipluiden.

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/zorg-en-welzijn/jeugdzorg/32450/

Contactgegevens lokaal jeugdteam
In Pijnacker-Nootdorp zijn drie kernteams en één regieteam actief. De teams zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via 14015.

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
De kernteams bestaan uit professionele hulpverleners met veel kennis en ervaring. De professionals in de teams kunnen verwijzen naar diverse vormen van zorg en ondersteuning, waaronder jeugdhulp. In veel gevallen bieden zij zelf ook ondersteuning. Iedere werkdag staat een van de medewerkers uit de teams klaar om u telefonisch te woord te staan. Belt u hiervoor het nummer 14015. Daarnaast is er een inloopspreekuur in elke kern:

Inloopspreekuren kernteams
Pijnacker: Gantellaan 13 maandag en woensdag 09:00 – 10.00 uur
Nootdorp: Dorpsstraat 77 dinsdag 09:00 – 10:00 uur
Delfgauw: De Kiezel Laan der Zeven Linden 175 donderdag 10:00 – 11:00 uur

Website
www.cjgrijswijk.nl

Contactgegevens lokaal jeugdteam
jeugdteam@rijswijk.nl of 070 – 219 6846
 
Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Het jeugdteam is een samenwerkingsverband en is onderdeel van het CJG Rijswijk. In het jeugdteam werken de volgende expertises samen: jeugdgezondheidszorg , (jeugd) ggz, jeugd lvb, ambulante opvoedondersteuning, maatschappelijk werk en veiligheid. Het jeugdteam biedt ambulante jeugdhulp en is daarnaast de toegang tot de gespecialiseerde Jeugdhulp.
 
Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
CJG Rijswijk P. van Vlietlaan 10
2285 XM Rijswijk
070 – 219 6846
Email algemeen: info@cjgrijswijk.nl
Email jeugdteam: jeugdteam@rijswijk.nl

Contactgegevens lokaal (jeugd)team

Website
 https://www.sociaalteamwassenaar.nl

Contact gegevens sociaal team wassenaar
088-654 99 99 of sociaalteam@wassenaar.nl
Bereikbaar van ma t/m vrij van 09:00 – 17:00 uur.
Chatten is ook mogelijk (anoniem) :  https://chat.sociaaldomeinwassenaar.nl/

Het sociaal team is een samenwerking tussen verschillende organisatie binnen Wassenaar.
De deelnemende partijen van het Sociaal Team 18- zijn: Prodeba, Jeugdgezondheidszorg, Kwadraad, Schooladviesdienst, MEE, Gro-up, jeugdconsulenten en de opvoedadviseur vanuit de gemeente Wassenaar. 

Website
Algemene website van gemeente Westland: www.140174.nl

Directe link naar informatie over het Sociaal Kernteam: https://www.gemeentewestland.nl/aanvragen-en-regelen/zorg-wmo-en-ondersteuning/hulp-bij-zorgvragen/sociaal-kernteam-westland

 

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Website:  www.140174.nl
Tel: 140174

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
De toegang tot jeugdhulp is georganiseerd via het klantcontactcentrum van gemeente Westland. Hier vindt vraagverduidelijking plaats en eventuele doorverwijzing naar het Sociaal Kernteam.

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Bij gemeente Westland:
Telefoonnummer: 140174
E-mailadres: info@gemeentewestland.nl
Bezoekadres (op afspraak):
Verdilaan 7, 2671 VW, Naaldwijk
Postbus 150, 2670 AD, Naaldwijk

Website
https://www.zoetermeer.nl/jeugdhulp

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
De toeleiding naar jeugdhulp, voor jeugdige die dit nodig hebben, is in Zoetermeer vanuit een aantal ingangen georganiseerd:

  1. via de jeugdartsen van de Jeugdgezondheidszorg;
  2. via het schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs;
  3. via de huisartsen en praktijkondersteuners jeugd (POH-jeugd) en
  4. via het team Jeugd- en Gezinshulp (JGH).

Dit laatste team is ook verantwoordelijk voor de toekenning van PGB’s en Sociaal medische indicaties (SMI) en de toeleiding naar (semi- en) residentiële voorzieningen.

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Jeugdigen en gezinnen met vragen over opvoeden of opgroeien kunnen terecht bij het Meerpunt Inlooppunt, het Jongeren Informatie Punt (JIP) of één van bovengenoemde toegangspartners. Het Meerpunt Inlooppunt en het JIP zijn te vinden in Het Stadhuis-Forum, Stadhuisplein 1 Zoetermeer.

Meerpunt Inlooppunt
www.meerpunt.nl
WhatsApp: 06 25 707 731
Tel: 079 331 03 25
Mail: info@meerpunt.nl

Jongeren Informatie Punt (JIP)
https://www.zoetermeerwijzer.nl/is/organisatie/5577/invis2/jip-zoetermeer
WhatsApp: 06 15 888 955
Tel: 070 205 35 00
Mail: info@jipzoetermeer.nl

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Het team Jeugd- en Gezinshulp is voor professionals bereikbaar via de bureaudienst.
Tel: 079 346 99 00
Mail: bureaudienst@zoetermeer.nl