VOT / VOW

Verzoek om Toewijzing (VOT)

Voor jeugdigen die doorverwezen worden naar de jeugdhulpaanbieder zonder dat de gemeente een toewijzing (JW301) heeft afgegeven moet een ‘Verzoek om Toewijzing’ gedaan worden.
Het indienen van verzoeken om toewijzing kan via VECOZO (iJw 3.2).
Alle gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben zich gecommitteerd aan het “Administratieprotocol”. Dit protocol vindt u hieronder.

 

Verzoek om Toewijzing (VOT)

Een Verzoek om Wijziging wordt ingediend zolang er bij een jeugdige, gemeente en jeugdhulpaanbieder (combinatie) één of meerdere toewijzingen actief zijn. Dus als de einddatum in de toekomst ligt. Dat sluit ook aan bij de definitie vanuit iStandaarden dat een VOW altijd een wijzigingsdatum in de toekomst moet hebben. Dit is ook van toepassing voor het aanvragen van verlengingen, als zij op tijd (voor het bereiken van de einddatum actieve producten) worden ingediend.

Alle gemeenten binnen de regio Haaglanden hebben zich gecommitteerd aan het “Toewijzings- en declaratieprotocol”. Dit protocol vindt u hieronder.