Declareren

Declareren is uitsluitend mogelijk via het Berichtenverkeer. De uitzonderingen zijn de declaraties van jeugdigen zonder BSN of Lumpsum-bedragen.

Als u een jeugdhulpaanbieder bent en u heeft een contract afgesloten met de 9 gemeenten via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden dan kunt u de door u geleverde zorg declareren. Hiervoor heeft u toegang nodig tot het Jeugdportaal.

Het jeugdportaal wordt gebruikt voor:
Het indienen van Verzoeken om Toewijzing (JW315) of Verzoeken om                 Wijziging (JW317);
Het inzien en downloaden van toewijzingen (JW301);
Het indienen van declaraties (JW323).

Om toegang te krijgen tot het jeugdportaal, heeft u inloggegevens nodig. Deze kunt u opvragen via contractbeheer@sbjh.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, uw eigen, zakelijk mailadres en toestemming van uw directeur/bestuurder (bij een instelling). Dit laatste doen wij in het kader van de AVG.

Delft
0503
Leidschendam-Voorburg
1916
Midden-Delfland
1842
Pijnacker-Nootdorp
1926
Rijswijk
0603
's-Gravenhage
0518
Wassenaar
0629
Westland
1783
Zoetermeer
0637