Welkom op het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden

Het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden is het online platform voor professionals en verwijzers in de regio Haaglanden voor het vinden van de best passende jeugdhulp. Het startpunt biedt inzicht in de regionaal (voor de H8) gecontracteerde jeugdhulp in relatie tot wachttijd. Doordat de zorginhoud centraal staat, ontvangen jeugdhulpaanbieders meer aanmeldingen die goed aansluiten op hun expertise.

Voor wie is het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden?

Het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden is bedoeld voor professionals en wettelijk verwijzers in de regio Haaglanden. Het ondersteunt hen in het vinden van de best passende jeugdhulp. Het zorgaanbod op het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden geldt niet voor de gemeente Den Haag, zij organiseren het ambulante deel van de jeugdhulp zelf.

Ik ben jeugdige, ouder en/of verzorgende

Het zorgaanbod op het Startpunt jeugdhulp Haaglanden is alleen toegankelijk via een wettelijk verwijzer, en bevat vakinhoudelijke taal. Bekijk daarom het Startpunt samen met uw verwijzer en niet alleen. De verwijzer is een professional en weegt af of, en zo ja, welke hulp ingezet wordt.

Denkt u dat u hulp nodig heeft? Neem dan contact op het lokale team van uw gemeente, zij kunnen u verder helpen. klik hier voor de contactgegevens per gemeente.

Informatie voor verwijzers en jeugdhulpaanbieders

Bent u op zoek naar passende hulp voor een jeugdige?
Gaat u dan naar het Startpunt via bovenstaande button.

Wilt u weten hoe het Startpunt werkt voor u als verwijzer of jeugdhulpaanbieder?
Klik hier voor een korte uitlegvideo.
Klik hier voor de handleiding voor verwijzers en jeugdhulpaanbieders.

Heeft u een andere vraag?
Kijk dan bij de vaak gestelde vragen.
Heeft u nog steeds een vraag? Mail dan naar: startpunt@sbjh.nl.

 1. Wat zijn de doelen van het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden?
  a. Inzichtelijk maken van het zorgaanbod van de contracteerde aanbieders;
  b. Inzichtelijk maken van wachttijden;
  c. Koppelen van de juiste hulpvraag aan het best passend hulpaanbod.

 2.  Hoe werkt het Startpunt?
  a. Met de zoekbalk zoek je naar de best passende jeugdhulp. Dit doe je door in de zoekbalk trefwoorden te typen die de jeugdhulpvraag van de jeugdige beschrijven. Door de postcode in te vullen, zoek je naar passende jeugdhulp in de buurt van de jeugdige en/of ouders/verzorgers. Indien gewenst, kun je ook zoeken op productcode. Het werkt eigenlijk hetzelfde als Google. Na het invullen van de zorgterm(en) verschijnt de lijst met passende jeugdhulpaanbieders en wordt gesorteerd op basis van kortste wachttijd tot start. Hiermee ontvangt de verwijzer een selectie van passende jeugdhulpaanbieders en kan hij -desgewenst met de jeugdige- de best passende jeugdhulpaanbieder benaderen.

 3. Voor wie is het Startpunt bedoeld?
  a. Het Startpunt Jeugdhulp Haaglanden is bedoeld voor wettelijke verwijzers. Zij zijn dan ook degenen die de jeugdige kunnen doorverwijzen;
  b. Het Startpunt is ook bedoeld voor jeugdhulpaanbieders om zichzelf te etaleren aan de verwijzers in de regio.

 4. Wat vind ik terug op het Startpunt?
  a. De jeugdhulpaanbieder die de hulp biedt;
  b. De problematiek waar het zorgprogramma bij helpt, inclusief eventuele contra-indicaties;
  c. De wachttijden;
  d. De locaties waar de hulp wordt geboden;
  e. De productcodes die mogelijk van toepassing zijn voor het zorgprogramma.

 5. Hoe wordt het Startpunt gevuld en is het al volledig?
  a. De beschrijvingen van de zorgprogramma’s worden door de jeugdhulpaanbieders ingevoerd en beheerd. De jeugdhulpaanbieders bepalen zelf de inhoud van het zorgprogramma en koppelen hier de productcodes aan. Het Startpunt bevat een disclaimer waarin aangegeven wordt dat de gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor de beschrijving van de zorgprogramma’s. Er is veel energie door de jeugdhulpaanbieders gestopt in het maken van de beschrijvingen, maar helaas is nog niet alle input volledig. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

 6. Wat als ik een passend zorgprogramma gevonden heb, maar ik heb nog vragen of ik wil graag doorverwijzen?
  a. Voor de inhoud van zorgprogramma’s en de daadwerkelijke doorverwijzing kan contact worden opgenomen met de betreffende jeugdhulpaanbieder. Contactgegevens zijn te vinden bij het zorgprogramma.

 7. Wat betekenen de verschillende wachttijden?
  a. De wachttijd wordt in weken weergegeven en we onderscheiden drie soorten wachttijden:
  i. Aanmelding: Hoe lang duurt het voordat de aanmelding in behandeling wordt genomen. Dus vanaf het moment dat de aanmelding is gedaan tot het moment dat de aanbieder het eerste contact heeft opgenomen met de zorgvrager.
  ii. Intake: Hoe lang duurt het totdat het intakegesprek plaatsvindt. Dus vanaf het moment dat de aanmelding is gedaan tot het moment dat het intakegesprek plaatsvindt.
  iii. Start Zorg: Hoe lang duurt het totdat de jeugdhulpdaadwerkelijk start. Dus vanaf het moment dat de aanmelding is gedaan tot het moment dat de jeugdhulp daadwerkelijk start.

 8. Wachttijden kunnen fluctuerend zijn; voor de ene aanmelding geldt dat de jeugdige binnen 4 weken terecht kan, terwijl een ander pas na 2 jaar terecht kan. Ook is wachttijd niet altijd te voorspellen. Hoe moeten we hiermee omgaan?
  a. We begrijpen dat wachttijden niet altijd goed te voorspellen zijn en dat ze kunnen fluctueren. We adviseren u om de gemiddelde wachttijd te plaatsen op het Startpunt. In het geval van extreme verschillen kunt u in de tekst aangeven dat wachttijden kunnen verschillen per jeugdige en dat de wachttijden daarom als indicatie dienen.

 9. Het Startpunt vermeldt geen wachttijden voor lokale teams, vanuit de jeugdige/ouders gezien is dit ook extra wachttijd.
  a. Momenteel is het Startpunt alleen gelanceerd bij de lokale teams, voor hen is dit dus niet nodig. We bekijken intern of we deze wachttijd ook op gaan nemen wanneer het Startpunt breder gelanceerd wordt.

 10. Gebruikers gaan wat verwachten van de wachttijden, is het een idee om hierover een disclaimer te plaatsen?
  a. De wachttijden zetten inderdaad een verwachting neer. Daarom is het van belang dat de wachttijden goed worden bijgehouden. De wachttijden zijn altijd een inschatting van de gemiddelde wachttijd, dus het is goed om daar als verwijzer ook rekening mee te houden in de communicatie richting de jeugdige.
  b. Verschillen de wachttijden veel van de praktijk? Dan kunt u dat aangeven door het zorgprogramma te beoordelen (onderaan het zorgprogramma). Wij koppelen dit dan terug aan de jeugdhulpaanbieder met het verzoek de wachttijden up-to-date te maken.

 11. Als jeugdhulpaanbieder gezinshuiszorg biedt buiten de regio, is het dan verstandig om het Startpunt in te vullen?
  a. Het is altijd verstandig om het Startpunt in te vullen, anders zijn aanbieders niet (goed) vindbaar voor de wettelijke verwijzers, waardoor u mogelijk geen jeugdigen meer krijgt doorverwezen. Let hierbij wel op dat het jeugdhulp moet betreffen waar aanbieders in de regio Haaglanden ook daadwerkelijk voor zijn gecontracteerd.

 12. Jullie hebben het over het gebruiken van signaalwoorden en synoniemen hiervan. Kunnen jullie tips geven hierover?
  a. Als referentielijst en om de uniformiteit in de beschrijvingen van de zorgprogramma’s zo groot mogelijk te maken, hebben we een lijst opgesteld met zoektermen. Het verzoek is om voor iedere categorie uit de lijst de zoektermen op te nemen in de beschrijving die passen bij het zorgprogramma. (Zie: kenmerken zorgprogramma’s)
  b. Deze lijst bestaat uit drie delen:
  i. 1. Problematiek: De CAP-J indeling van problematiek in de jeugdhulp beschrijft in de breedte alle mogelijke problematiek en wordt steeds meer gebruikt als een standaardindeling. We hebben er daarom voor gekozen om deze lijst ook te gebruiken, niet als zoekstructuur, maar wel als referentielijst.
  ii. 2. Wijze van hulpverlening: Of de hulp ambulant of met verblijf wordt geboden is een zeer relevant kenmerk. Naast dit heel bekende en basale onderscheid zijn er nog veel meer manieren waarop hulp kan worden verleend. Ook hier geldt het verzoek om de relevante zoektermen in de beschrijving van het zorgprogramma op te nemen zodat het goed vindbaar is.
  iii. 3. Doelgroep: Het is van belang om aan te geven aan welk type cliënten de hulp geboden wordt. Naast de voor de hand liggende leeftijdscategorieën zijn er nog meer doelgroepen te onderscheiden. In de referentielijst is een lijst van doelgroepen opgenomen.

 13. Heeft het Startpunt ook de prikkel van regelmatig updaten, omdat je zorgprogramma anders zakt?
  a. Jeugdhulpaanbieders krijgen regelmatig herinneringen om de wachttijden en zorgprogramma’s te updaten. Binnenkort laten we zorgprogramma’s zakken als wachttijden niet geüpdatet worden.

 14. De zorg die ik als jeugdhulpaanbieder verleen is ambulant. Kan ik dit aangeven? Anders zou sorteren op afstand nadelig uitpakken voor ons.
  a. Dit hebben we inmiddels ingevoerd; op de plek waar u uw zorgprogramma aanpast, kunt u nu aangeven of de zorg ambulant (thuis) verleend wordt, of dat deze op locatie verleend wordt.