Inkoop jeugdhulp per 1 april 2015 gesloten

De contractering voor de inkoop van jeugdhulp in de regio Zuid-Holland West voor 2015 is per 1 april jl. gesloten. Dit betekent dat jeugdhulpaanbieders vanaf deze datum geen nieuwe aanvragen voor contracten met gemeenten in de regio regio Zuid-Holland West meer kunnen indienen. Reeds lopende aanvragen worden afgehandeld.

Er is een uitzondering op deze regel van toepassing: als contracteren met het oog op zorgcontinuïteit  nodig is, dan blijft het aanvragen van een contract mogelijk. Zorgaanbieders die in 2014 jeugdhulp  hebben geleverd aan een jeugdige, die volgens het woonplaatsbeginsel (zie factsheet VNG) woonachtig is in een van de tien gemeenten in regio regio Zuid-Holland West, komen na 1 april nog wel in aanmerking voor een contract. Let op, alleen wanneer het zorgcontinuïteit betreft is het contracteren nog mogelijk. Kijk voor de vervolgstappen op de pagina ‘Contract krijgen’.