Werkconferentie jeugdhulp 12 juni ’15

werkconferentie jeugdhulp 2016

De ochtend staat in het teken van het delen van informatie. Aan de orde komt onder andere het regionaal inkoopkader, met de indeling van het toekomstige zorglandschap en de invulling van het zakelijk partnerschap met jeugdhulpaanbieders. De middag heeft een interactief karakter: u kunt deelnemen aan diverse workshops over zorginhoudelijke thema’s, waarbij een relatie wordt gelegd met beleid en inkoop van jeugdhulp vanaf 2016, en er vindt een paneldiscussie plaats rondom de inkoop van jeugdhulp.

Klik hier voor het Programma bijeenkomst 12 juni.

Datum

Vrijdag 12 juni 2015, van 10.00 uur – 17.30 uur

Locatie

Raadhuis gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, Pijnacker-Nootdorp

Wij zien en spreken u graag op 12 juni!