Inkoopbureau H10 heeft primeur

Het Inkoopbureau H10 heeft de primeur: als samenwerkingsverband automatisch toewijzings- en declaratieberichten uitwisselen met zorgaanbieders via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Dit knooppunt is een gezamenlijke voorziening voor gemeenten en zorgaanbieders om berichten over zorgtoewijzing en declaraties aan elkaar te versturen, zowel voor Wmo als voor de Jeugdwet. Het GGK koppelt met het knooppunt van VECOZO, waarop de meeste zorgaanbieders zijn aangesloten.