Wijzigingen op het jeugdhulp proces en de software

Meer verplichte velden bij Melding Nieuwe Client:
Op verzoek van de gemeenten is deze procedure aangepast. In het Excel formaat waren een aantal velden niet verplicht waarin gegevens moeten staan die gemeenten nodig hebben om deze meldingen te verwerken in de toewijzingen. Deze velden zijn wel verplicht in het scherm op het jeugdportaal waarin meldingen kunnen worden aangemaakt. Dit is nu gelijkgetrokken.

Declareren via Vecozo mogelijk:
Sinds juli 2015 is het al mogelijk om via Vecozo aan te leveren bij de H10. Het is wel vereist dat de AGB code gelijk is aan de AGB code zoals deze in het contract/het jeugdportaal is opgenomen (anders komen de berichten niet aan bij de H10).

Nieuwe Software:
Binnenkort wordt de software van het jeugdportaal vervangen. Het inkoopbureau werkt aan een implementatie van nieuwe software waarbij het makkelijker moet worden voor zorgaanbieders om berichten aan te leveren. Daarnaast wordt ook een portal ontwikkelt waarop zorgaanbieder en gemeenten berichten achter kunnen laten voor elkaar en/of voor het inkoopbureau. Denk hierbij aan OHW, inzet wijkteams, rapportage, etc.