gecombineerde Wmo/Jeugd H4 expertmeeting

Op 17 mei jl. vond de eerste gecombineerde Wmo/Jeugd H4 expertmeeting plaats die in het teken stond van het duiden van de eerste ervaringen met de Jeugdwet en de Wmo en de vertaling hiervan naar een nieuw beleid met het oog op de toekomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Bril, via mbril@Delft.nl

Verslag H4 Expertmeeting Wmo-Jeugd d.d. 17 mei 2016