H10 controleprotocol versus advies COPRO

Onlangs heeft de COPRO een advies uitgebracht aan alle gemeenten om het landelijke controleprotocol te hanteren bij de jaarrekening 2016 en eventuele eigen controleprotocollen buiten werking te stellen.

Volgens de H10 gemeenten biedt het landelijke controleprotocol onvoldoende zekerheid om tot een goedkeurende jaarrekening van de 10 deelnemende gemeenten te komen. Op grond van deze constatering is besloten het advies van de COPRO niet op te volgen en vast te houden aan het eigen controleprotocol. Volgens dit protocol dient u uiterlijk op 31 december 2016 een controleverklaring te overleggen over de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016. Voor de overige eisen van het protocol verwijzen wij naar de FAQ.

U kunt er ook voor kiezen om het landelijke protocol te volgen. Hiervoor zijn echter extra eisen van toepassing waar niet vanaf geweken kan worden. Eén van deze eisen is dat de controleverklaring aanwezig moet zijn uiterlijk 31 januari 2017.