Berichtenapp iJw

Met de introductie van de berichtenapp wordt het ook voor kleine(re) jeugdhulpaanbieders zonder geschikte software mogelijk om op het landelijk berichtenverkeer aan te sluiten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze app.

Landelijk berichtenverkeer
In de Jeugdwet worden de standaarden iJw gebruikt om informatie uit te wisselen tussen zorgaanbieders en gemeenten. Het landelijk berichtenverkeer is nog niet door alle partijen geïmplementeerd.

Snel, veilig en makkelijk
De berichten moeten snel, veilig en makkelijk kunnen worden verstuurd. Om partijen daarin te ondersteunen is de berichtenapp ontwikkeld. De app wordt onderhouden en voldoet aan alle eisen van het berichtenverkeer Jeugdwet.

Pilot
De berichtenapp is gelanceerd als pilot en loopt tot en met 1 januari 2017. De pilot is gestart om te kijken of de app voldoet aan de behoeften van de gebruikers.