Inkoop 2017

De inkoop van jeugdhulp voor 2017 is als volgt geregeld.

Bent u een jeugdhulpaanbieder met een lopend contract voor 2016, dan ontvangt u binnenkort een brief van ons over de afspraken voor 2017.

Wilt u als jeugdhulpaanbieder een contract afsluiten met H10 Inkoopbureau voor 2017 dan vindt u vanaf begin december op onze website nadere informatie over de wijze van contracteren voor 2017.