Release Jeugdportaal

Op 15 december 2016 is de nieuwe release van ZorgNed live. Wat betekent dit voor u als Jeugdhulpaanbieder?
Bij het opstarten van de applicatie ziet u dat de lay-out (schermen) van de applicatie is aangepast. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen beschreven.

Nieuwe lay-out (schermen):
De afbeeldingen zijn vervangen door iconen.
Er wordt meer ruimte getoond tussen de regels om rust te creëren.
De kleuren binnen de applicatie zijn aangepast.
De knoppenbalk is door de gehele applicatie op eenzelfde positie gepositioneerd. Deze staat nu altijd onderaan de pagina ongeacht welke pagina er bekeken wordt.
De positie van de knoppen is ook gelijk, rechts staan altijd de ‘Opslaan’ en ‘Annuleren’ knoppen, links staan alle andere knoppen.

Gewijzigde functionaliteiten:
Nieuwe factuurstatussen toegevoegd.
In het tabblad factuurregels is het factuurnummer een hyperlink geworden.
JW307; de reden “beëindiging” is tekstueel gewijzigd. Vanaf 2016-11 toont ZorgNed de nieuwe teksten behorende bij iJw2.1.
JW315: dit bericht kent twee nieuwe optionele velden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met info@sbjh.nl