Afgeven toewijzingen Gemeente Den Haag

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, heeft de Gemeente Den Haag een achterstand in het afgeven van toewijzingen en het verwerken van de ingediende verzoeken om toewijzing die al waren opgepakt. Dit laatste is grotendeels niet gebeurd vanwege een technische fout. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze achterstanden weg te werken. Er zijn specialisten ingezet die meehelpen met het wegwerken en onderzoek doen naar het proces. De bedoeling hiervan is om het proces efficiënter in te richten om achterstanden in de toekomst te voorkomen.

Gemeente Den Haag realiseert zich dat dit voor u nadelige gevolgen kan hebben en biedt u hiervoor hun welgemeende excuses aan.

Voorlopig vraagt de gemeente om uw begrip en geduld. Zodra de achterstanden zijn opgelost, zal dit via deze website kenbaar worden gemaakt.