Wijziging werkwijze per 1 mei 2017

Per 1 mei 2017 gaat het H10 Inkoopbureau de werkwijze zoals beschreven in het “H10 Inkoopbureau Toewijzings- en declaratieprotocol Jeugdhulp 2017” strikt hanteren.

Voor u als jeugdhulpaanbieder betekent dit dat u pas kunt declareren wanneer u beschikt over een JW301 (toewijzing). In ZorgNed (cliëntenscherm) kunt u bij “Actueel” controleren of er een toewijzing aanwezig is. Daarnaast kunt u ook zien of de periode waarover u declareert overeenkomt met de periode waarvoor de toewijzing is aangevraagd.

De gemeenten hebben hun werkprocessen voor het afgeven van een JW301 dusdanig ingericht dat zij binnen 10 werkdagen na het indienen van een verzoek om toewijzing ook daadwerkelijk een toewijzing kunnen afgeven.

Declaraties die u voor 1 mei 2017 heeft ingediend maar nog open staan omdat de JW301 ontbreekt, worden per 1 mei 2017 ook afgekeurd.

Meer informatie over het toewijzings- en declaratieproces vindt u hier.