Nieuwsbericht Overgang berichtenverkeer iJw 2.1

Overgang berichtenverkeer iJw 2.0 naar iJw 2.1

Sinds 1 januari 2016 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van
iJw 2.0. Per 12 juni 2017 wordt iJw2.1 geïmplementeerd.

De impact van deze nieuwe release is beperkt voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Er zijn weinig inhoudelijke wijzigingen aan de berichten.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.1. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

  • beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode 28 mei t/m 8 juni (13.00 uur)
  • geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode van 8 tot met 12 juni a.s.

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen van de factuur- of declaratieberichten te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het is handig om deze landelijke freeze te hanteren.

  • Stuur als zorgaanbieder uiterlijk 28 mei 23.00 uur factuur- of declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 28 mei en 12 juni 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten.
  • Stuur als gemeente uiterlijk voor 8 juni een retourbericht op alle ontvangen factuur- of declaratieberichten.
  • Stuur als zorgaanbieder pas weer een factuur- of declaratiebericht naar gemeenten vanaf 12 juni 13.00 uur.