Nieuwsbericht 1 – Inkoop 2018

NIEUWSBERICHT 1 – AANBESTEDING JEUGD 2018

Om aan de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet te voldoen, hebben de H10 gemeenten besloten tot een aanbestedingsprocedure Jeugdhulp 2018. Deze aanbesteding geldt in principe voor één jaar. Voor dit overgangsjaar wordt uitgegaan van continuïteit van de huidige diensten en transformatieproces.

Gekozen is voor een aanbesteding conform het “Zeeuws model”. Dit betekent dat er overeenkomsten worden gesloten met alle zorgaanbieders die voldoen aan de toelatingscriteria, tegen een geharmoniseerd tarief per product.

De planning voor de aanbesteding is als volgt:

 • Juni – informerende bijeenkomst voor jeugdhulpaanbieders
 • Augustus – consulterende bijeenkomst voor jeugdhulpaanbieders
 • September – publicatie aanbesteding via Tenderned
 • December – ondertekende overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie over data, tijdstippen en locaties volgt binnenkort.

De inkoop Jeugd wordt opgedeeld in verschillende procedures:

 • Aanbesteding vrijgevestigden
 • Aanbesteding instellingen, onderverdeeld in mogelijk de volgende percelen:
  • JGGZ (basis/specialistisch)
   • Dyslexie
  • Voormalige (J)AWBZ/BPV
  • J&O jeugd en opvoeding
  • ADHD zorg door kinderartsen

Daarnaast wordt uitgezocht op welke wijze jeugdbescherming en jeugdreclassering (gecertificeerde instellingen) worden ingekocht.

Op dit moment bevindt het H10 Inkoopbureau zich in de fase dat wij ons oriënteren op de toelatingscriteria en de huidige tarieven. Uitgangspunt is dat de H10 gemeenten één tarief per product gaan hanteren.

Uiteraard realiseren wij ons dat de aanbesteding administratieve lasten voor de jeugdhulpaanbieders met zich meebrengt. Waar mogelijk probeert het H10 Inkoopbureau deze administratieve lasten te beperken. Met behulp van voldoende informatie willen wij de jeugdhulpaanbieders zoveel als mogelijk faciliteren om het proces te doorlopen.

De komende periode informeren wij u regelmatig over de voortgang van het proces via nieuwsberichten op onze website https://sbjh.nl/inkoop-2018/

Nieuwsbericht 1 / 19 mei 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.