Nieuwsbericht 3 – Inkoop 2018

NIEUWSBERICHT 3 – AANBESTEDING JEUGD 2018

Met het besluit van de H10-gemeenten om de jeugdhulp voor 2018 volgens het Zeeuws model aan te besteden, verwerft elke inschrijver die aan de toelatingscriteria voldoet, een contract. Er vindt op dit moment een harmonisatieslag ten aanzien van de tarieven plaats. H10 Inkoopbureau heeft hiervoor Adviesbureau Berenschot in de arm genomen, een bureau dat hier brede ervaring in heeft.

Om te borgen dat de door hen ontwikkelde ideeën met betrekking tot de indeling en productomschrijvingen aansluit bij de jeugdhulp-aanbieders in de regio Haaglanden, vinden er op 20 juni zogenaamde spiegelbijeenkomsten plaats met een beperkt aantal aanbieders per type jeugdhulp-aanbod.

De resultaten van de bijeenkomsten worden een week later, op dinsdagochtend 27 juni 2017, gepubliceerd op de website van H10 Inkoopbureau. Daarna hebben alle aanbieders de mogelijkheid om hierop te reageren (reactietijd 4 dagen tot vrijdag 30 juni).

Voor de bijeenkomsten op 20 juni 2017 heeft H10 een onderscheid gemaakt in de volgende procedures:

1. Jeugd-GGZ (met een aparte tafel voor aanbieders Dyslexie)
2. Jeugd- en Opvoedhulp
3. Voormalig Jeugd AWBZ/ PV
4. Curatieve GGZ door kinderarts

Op donderdag 29 juni organiseert H10 een informatiebijeenkomst over het proces van de aanbesteding. In de eerste helft van augustus vindt er, per procedure, een consultatieronde plaats.

Voor de groep vrijgevestigden zal H10 Inkoopbureau aparte communicatie-momenten verzorgen, in de wetenschap dat juist voor deze, niet minder relevante groep jeugdhulpaanbieders dan de grotere instellingen, het traject van een aanbestedingsprocedure een forse belasting vormt.

De data van deze bijeenkomsten worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Nieuwsbericht 3 / 14 Juni 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.