Verantwoordings- en controleprotocol 2017

Op 10 juli jl. hebben de 10 gemeenten die aangesloten zijn bij het H10 Inkoopbureau het verantwoordings- en controleprotocol 2017 vastgesteld. Iedere gecontracteerde zorgaanbieder is hierover schriftelijk geïnformeerd.

Het protocol verplicht iedere zorgaanbieder die een geschatte jaaromzet (exclusief LTA) heeft van € 250.000 of meer binnen de regio waar het H10 Inkoopbureau voor werkt om uiterlijk 31 december 2017 een controleverklaring te overleggen. De periode van controle betreft de periode 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017.

Het protocol, de FAQ en de standaardverklaring vindt u hier.

Slechts onder strikte voorwaarden kunt u gebruik maken van het landelijke protocol. Hieraan zijn extra voorwaarden verbonden zoals een afwijkende uiterste aanleverdatum (1 februari 2018), toevoeging bepalingen NHC en WNT etc. Indien u gebruik wenst te maken van deze optie dient u dit tijdig te melden aan het H10 Inkoopbureau door middel van deze brief .