Vervolgsessies Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024

Vrijdag 26 januari jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders waar gesproken is over de Inkoop Jeugdhulp 2020 – 2024.

De volgende fase is het vormgeven van deze inkoop. Voor verdere concretisering is uw input onontbeerlijk en om die reden organiseren wij een gespreksronde.

In de bijlage treft u een uitnodiging aan om deel te nemen aan deze gespreksronde. Deze ronde begint op 9 februari a.s. met een brede startbijeenkomst.

Meer informatie over de tijd en de locatie van de startbijeenkomst en de daarop volgende vervolgsessies treft u in de bijlage aan.

Wij verzoeken u om de vertegenwoordiging van uw organisatie (maximaal 1 persoon per organisatie) zich aan te melden via onderstaande link

https://h10inkoopbureau.typeform.com/to/FKWtJZ

U kunt zich tot en met uiterlijk dinsdag 6 februari a.s. aanmelden voor de brede startbijeenkomst op 9 februari a.s.

Bijlage: Uitnodiging-vervolgsessies (pdf)