Overgang berichtenverkeer iJw 2.2

Sinds juni 2017 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van iJw 2.1.

Per 3 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.2 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.2. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

  • Beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode 18 maart 23:00 uur t/m 29 maart 13.00 uur.
  • Geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode donderdag 29 maart 13.00 uur tot en met dinsdag 3 april 13.00 uur.

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen van declaratieberichten (JW303) te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het is wenselijk om deze landelijke freeze te hanteren.

  • Stuur als zorgaanbieder vóór 18 maart 23.00 uur declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 18 maart 23:00 uur en 3 april 13.00 uur geen nieuwe declaratieberichten.
  • Stuur als gemeente vóór 29 maart 13:00 uur een retourbericht (JW304) op alle ontvangen declaratieberichten.
  • Stuur als zorgaanbieder pas weer een declaratiebericht naar gemeenten vanaf 3 april 13.00 uur.

Voor meer informatie:

Landelijk draaiboek overgang iJw 2.2