Beëindiging JW321 en JW322 per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn het declaratiebericht JW321 en het daarbij behorende retourbericht JW322 niet meer te gebruiken. Tot eind 2018 kunnen zorgaanbieders dit berichtenpaar nog gebruiken voor het factureren van zorg die zij in 2017 in het kader van jeugd-ggz hebben verleend.

Termijn van verwerking
Voor het verwerken van een JW321-bericht en het versturen van een JW322-bericht is er binnen gemeenten een verwerkingstijd. Om ervoor te zorgen dat alle facturaties op correcte wijze door gemeenten kunnen worden afgerond, is bij zorgaanbieders aangegeven dat wanneer zij nog zorg willen declareren, zij hun JW321 berichten ruim op tijd naar de gemeente moeten versturen. Dit geeft gemeenten de tijd om deze berichten correct te verwerken en het retourbericht JW322 te versturen vóór 1 januari 2019.

zie ook: GGK – Beëindiging Jw321 en Jw322 per 1 januari 2019