Overgang berichtenverkeer iJw 2.3

Per 1 april 2019 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.3 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.3. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

 

Beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode zondag 17 maart 23:00 uur tot donderdag 28 maart 13:00 uur.

Geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode donderdag 28 maart 13:00 uur tot maandag 1 april 13:00 uur.

 

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken.
Het is wenselijk om deze landelijke freeze te hanteren.

  • Stuur als jeugdhulpaanbieder vóór 17 maart 23.00 uur declaratieberichten JW303 (2.2) naar gemeenten.
  • Stuur als jeugdhulpaanbieder vóór dinsdag 26 maart 17:00 uur de overige heenberichten (JW305, JW307 en JW315 (2.2)).
  • Stuur als gemeente vóór 28 maart 13:00 uur een retourbericht (JW304 (2.2)) op alle ontvangen declaratieberichten.
  • Het berichtenverkeer ligt stil tussen donderdag 28 maart 13:00 uur en maandag 1 april 13:00 uur.
  • Stuur als jeugdhulpaanbieder pas weer declaratiebericht JW303 en overige heenberichten (JW315, JW305 en JW307) naar gemeenten vanaf 1 april 13.00 uur.

Voor meer informatie:

https://www.istandaarden.nl/ibieb/landelijk-draaiboek-migratie-iwmo-22-en-ijw-22-naar-iwmo-23-en-ijw-23