Overgang landelijk berichtenverkeer iJw 2.4 (30 maart 2020)

Per 30 maart 2020 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.4 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.4. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

Beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode woensdag 18 maart 23:00 uur tot donderdag 26 maart 13:00 uur.

Geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode donderdag 26 maart 13:00 uur tot maandag 30 maart 13:00 uur.

 

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen te voorkomen is landelijk een aantal termijnen/richtlijnen afgesproken.
Het is wenselijk om deze landelijke richtlijnen te hanteren.

  • Stuur als jeugdhulpaanbieder vóór 18 maart 23.00 uur declaratieberichten JW303 (2.3) naar gemeenten.
  • Stuur als jeugdhulpaanbieder vóór woensdag 25 maart 17:00 uur de overige heenberichten (JW305, JW307 en JW315 (2.3)).
  • Stuur als gemeente vóór 26 maart 13:00 uur een retourbericht (2.3) op alle ontvangen berichten (JW316, JW304, JW306, JW308).
  • Het berichtenverkeer ligt stil tussen donderdag 26 maart 13:00 uur en maandag 30 maart 13:00 uur.
  • Stuur als jeugdhulpaanbieder pas weer declaratiebericht JW303 en overige heenberichten (JW315, JW305 en JW307) naar gemeenten vanaf 30 maart 13.00 uur.

Voor meer informatie:

https://istandaarden.nl/ibieb/landelijk-draaiboek-migratie-iwmo-23-en-ijw-23-naar-iwmo-24-en-ijw-24