H10 Inkoopbureau heet voortaan Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Vanaf vandaag gaat H10 Inkoopbureau verder als Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Betekent die nieuwe naam dat het Servicebureau andere dingen gaat doen dan het oude H10 Inkoopbureau?

Eind 2014 hebben de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer met een Gemeenschappelijke Regeling het H10 Inkoopbureau in het leven geroepen. Dat Inkoopbureau was voor de H10-gemeenten het instrument om op regionaal niveau alle activiteiten te organiseren die nodig zijn voor adequate inkoop van (hoog)specialistische jeugdhulp.

Het Servicebureau gaat voortbouwen op de fundamenten die het H10 Inkoopbureau in nauwe samenwerking met de 10 gemeenten en ongeveer 180 jeugdhulpaanbieders heeft gelegd. Het gaat hierbij om het bijdragen aan de organisatie van passende, goede en tijdige ondersteuning aan jongeren en hun gezinnen. Hiervoor worden contracten afgesloten en onderhouden en via het berichtenverkeer wordt de inzet van jeugdhulp toegekend en gemonitord. Daarnaast worden declaraties afgehandeld voor een jaarlijks bedrag van ruim 250 miljoen euro voor (hoog)specialistische jeugdhulp in allerlei vormen en maten voor ongeveer 28.400 jongeren in onze regio met in totaal ruim 1 miljoen inwoners.

Monitoring kwaliteit nieuwe service
Naast de directe inkoop-gerelateerde activiteiten hebben we ook andere diensten ontwikkeld. Monitoring van gegevens over de inzet van de jeugdhulp en de verwerking van die data in dashboards is een belangrijke nieuwe service voor de regio. Op deze manier krijgen we inzicht in de aard en achtergrond van hulpvragen en het rendement van de ingezette jeugdhulp. Deze monitoring-service bouwen we de komende jaren verder uit, nu de regio de keuze heeft gemaakt om een traject voor resultaatgerichte jeugdhulp in gang te zetten. Een kwaliteitstraject dat gericht is op effectiviteit van de jeugdhulp; de manier waarop die wordt ingezet en op efficiency. Oftewel: op transformatie en kostenbeheersing.

Lees ook de nieuwsbrief.