Inkoopdocumenten jeugdhulp Haaglanden 2021 e.v. gepubliceerd

Op 1 juli zijn de inkoopdocumenten voor de inkoop van jeugdhulp in regio Haaglanden vanaf 2021 e.v. gepubliceerd. De inhoud van de documenten is het resultaat van jarenlange voorbereiding en een intensief proces tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Dankzij de inzet en betrokkenheid van vele professionals loopt het inkooptraject op schema. Kinderen en gezinnen kunnen ook vanaf volgend jaar blijven rekenen op goede jeugdhulp zodra de nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders zijn afgesloten.

De inkoopdocumenten hebben een sterk ontwikkelgericht karakter. Ze geven gemeenten en jeugdhulpaanbieders als partners de ruimte voor de verdere ontwikkeling van jeugdhulp in onze regio. De geleerde lessen brengen we in de praktijk en bekrachtigen we tussentijds in de overeenkomsten. Naar verwachting draagt deze werkwijze bij aan transformatiedoelstellingen zoals het versterken van jeugdhulp en het beheersen van de kosten.

In de ontwikkelovereenkomst staan thema’s die de komende tijd samen verkend gaan worden door gemeenten en jeugdhulpaanbieders. De werkgroep ontwikkeltafels -die ook de ontwikkeltafels eerder dit jaar heeft georganiseerd- werkt aan een plan van aanpak voor nieuwe ontwikkeltafels. De eerder gestarte ontwikkeltafels Q-analyse / kostenbeheersing, forensische zorg en administratieve lasten lopen ondertussen gewoon door.

De planning van het vervolg van het inkooptraject ziet er als volgt uit. Vragen van jeugdhulpaanbieders over de inkoopdocumenten worden in twee vragenrondes ontvangen en beantwoord in de periode van 14 juli tot en met de derde week van september. Tot 6 oktober kunnen jeugdhulpaanbieders zich aanmelden, waarna de beoordeling en verificatie van de aanmeldingen plaatsvindt tot medio november. Medio december worden de jeugdhulpaanbieders gecontracteerd, waarna per 1 januari 2021 jeugdhulp volgens de nieuwe contracten wordt geleverd. De gedetailleerde planning van het inkooptraject jeugdhulp Haaglanden 2021 e.v. is te downloaden.