Subsidie uitvraag Kleinschalige Voorzieningen Rotterdam-Rijnmond en Den Haag

Op 28 juni 2019 informeerde de minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer over toekomst van vrijheidsbeneming en nazorg bij justitiële jeugd. In het nieuwe stelsel kunnen jongeren met een vrijheidsbenemende titel in een laag beveiligde Kleinschalige Voorziening (KV) of Forensische Centrum Jeugd worden geplaatst. De KV is onderdeel van het aanbod van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De KV wordt gekenmerkt door continuïteit van hulp en dagbesteding en nauwe betrokkenheid van de lokale keten en het netwerk van de jongeren. De KV biedt de jongeren begeleiding en beveiliging op maat. Het besluit houdt tevens in dat er in de regio Rotterdam-Rijnmond en in de regio Den Haag strafrechtelijke KV’s worden opgestart voor jongeren met een vrijheidsbenemende titel.

Voor de oprichting en uitvoering van deze KV’s vanaf juli 2021 nodigt DJI potentiële aanbieders uit om voor 1 september 2020 een subsidieaanvraag in te dienen. In de subsidiebeleidsregeling worden de doelstelling en de uitgangspunten van de KV’s, de grondslag van de subsidieverstrekking, (de beoordeling van) de subsidieaanvragen, het besluitvormingsproces van zowel de subsidieaanvraag als de subsidieverlening en –vaststelling én de voorwaarden voor subsidieverstrekking nader toegelicht.

Zie brief van Gemeente Den Haag: Subsidie uitvraag DJI zorgaanbieders KV en https://dji.nl/justitiabelen/jongeren-in-detentie/vom-jeugd/index.aspx voor meer informatie.