Digitale leeromgeving ‘live’

Sinds 11 maart is de digitale leeromgeving Jeugdhulp Haaglanden toegankelijk voor gemeenten en aanbieders in onze regio. Na de e-learning voor het Richtinggevend Kader in december 2020 is dit platform nu ook in gebruik voor de Ontwikkeltafel. Aan de Ontwikkeltafel wordt gewerkt om de inkoopafspraken te operationaliseren dan wel door te ontwikkelen richting de dagelijkse uitvoering. Op die wijze samenwerken aan goede jeugdhulp, volgt uit de ontwikkel- en resultaatovereenkomsten die per 1 januari 2021 zijn ingegaan tussen aanbieders en de 10 gemeenten in regio Haaglanden. Via de digitale leeromgeving kunnen collega’s kennisnemen van de uitkomsten van die gezamenlijke inzet en zich die ook eigen maken. Informatie over de voortgang van de thema’s die tijdens de Ontwikkeltafel aan de orde komen is terug te vinden op het platform.