Was wordt lijst en dummycode Gezin

Op de locatie Producten en Inkoopdocumenten vindt u een overzicht terug waarin een lijstje Was-Wordt van productcodes 2020 naar 2021 te vinden is.

Daarnaast is er een schrijven te vinden omtrent het gebruik van de dummy code GEZIN.