Overgang landelijk berichtenverkeer iJw 3.2 per 3 april 2023

Per 3 april 2023 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 3.2 in gebruik genomen.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 3.2. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen. Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan.

Houdt u er rekening mee dat er:

Beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode woensdag 22 maart 23:00 uur tot donderdag 30 maart 13:00 uur.

Geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode donderdag 30 maart 13:00 uur tot maandag 3 april 13:00 uur.

====

Meer informatie is te vinden in het  Landelijk draaiboek iJw 3.2 (iStandaarden)
De Landelijke termijnen zijn in onderstaand overzicht samengevat.