Voorschoten valt vanaf 2024 onder Holland Rijnland

Per 1 januari 2024 sluit gemeente Voorschoten zich aan bij jeugdhulpregio Holland Rijnland. Voorschoten valt tot nu onder de zogenaamde gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Voor de gemeente is het een logische stap die met name geografisch bepaald is. Voorschoten is meer gericht op de gemeente Leiden omdat Wmo en vervoer daar al eerder zijn ondergebracht. Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland neemt het stokje over van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden dat tot nu de inkoop, het contractmanagement en de declaratieservice van jeugdhulp voor de gemeente Voorschoten heeft geregeld. Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders worden tijdig op de hoogte gebracht van wat de gewijzigde situatie voor hen betekent.