Aanbesteding twee kleinschalige woonvormen

Het landsdeel West, waar de regio Haaglanden onder valt, wil twee nieuwe kleinschalige woonvormen ontwikkelen. Een voor jeugdigen met complexe problematiek die nu nergens terecht kunnen en een voor jeugdige met complexe problematiek met (dreigende) forensische problematiek. Hiervoor zal een aanbesteding starten. Wij willen u er op attenderen dat deze aanbesteding 15 maart via Tenderned en Negometrix zal worden aangekondigd.
De volgende link naar het platform Negometrix werkt vanaf donderdag 16 maart 17:00 uur.