Beter Samenspel

“Kinderen duurzaam veilig laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden voor kinderen die hierin gevaar lopen”. Met deze ambitie startte in 2017 het programma Beter samenspel voor veilig opgroeien. Het doel van het programma is het, over de grenzen van de betrokken organisaties heen, breed aantoonbaar realiseren van een bestendig parallel en afgestemd samenwerkingsproces. Blijvend effect wordt gerealiseerd door het werken vanuit één hulpverleningslijn, gebaseerd op gedeelde waarden, principes en normen en een samenhangende en duidelijke rol- en taakverdeling. De professionals van het Lokale Team blijven zolang er zorg nodig is in het gezin. Deze professionals gaan voorafgaand, tijdens en na de maatregel samenwerken met professionals van de GI’s voor het gedwongen kader. Hiermee zorgen we ervoor dat:

  • Inzet van zware jeugdhulp wordt voorkomen doordat door eerdere inzet van de GI-expertise escalaties worden voorkomen;
  • Dat door de blijvende betrokkenheid van de Lokale Teams jeugdbeschermingsmaatregelen eerder kunnen worden afgesloten omdat continuïteit geboden wordt door het Lokale Team;
  • Het hele gezin in beeld blijft bij het Lokale Team, inclusief de betrokken jongere of het kind.

De professionals van het Lokale Team en de GI werken eerder intensief samen in die gezinnen waar sprake is van onveiligheid. Binnen Beter Samenspel is een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waarbij direct bescherming wordt geboden aan het kind dat op dat moment acuut in gevaar is. Als deze acute veiligheid is gewaarborgd werken de professionals samen verder om duurzame veiligheid en stabiliteit in het gezin te realiseren. Door deze inzet wordt toegewerkt naar blijvende structurele veiligheid in het gezin .

Bijlages:
Visie Beter samenspel voor veilig opgroeien
Uitvoeringsprogramma Beter Samenspel 2019
Uitvoeringsprogramma Beter Samenspel 2018-2020