Pilot zij-instromers jeugdhulp start in 2024 in Haaglanden

De Haagse Hogeschool gaat samen met negen werkgevers in de jeugdhulp een zij-instroom traject voor jeugdhulpprofessionals ontwikkelen. Onder de titel De Hofvijver gaan zij samenwerken om hiermee de arbeidskrapte in de jeugdhulp te verminderen. Het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden onderschrijft het belang hiervan en faciliteert dit traject. Tijdens een kick-off op 3 november was er veel […]

Mbo als werkplaats voor jeugdhulp

“Wat betekent het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als werkplaats voor jeugdhulp?”. Dit was de centrale vraag tijdens deze deelsessie. 80% van de voortijdig schoolverlaters bevindt zich op het mbo. Scholen merken dat de ondersteuningsvragen van hun studenten de expertise van scholen overstijgen.

Interprofessioneel samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp

Tijdens twee deelsessies van de conferentie ‘Bewogen en bevlogen’ stond de cruciale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp centraal. Deze samenwerking, die al lange tijd speelt, is een belangrijk speerpunt in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

Opvoeden tussen twee culturen en informele steun

In deze deelsessie tijdens de conferentie ‘Bewogen en bevlogen’ werden twee inspirerende voorbeelden gepresenteerd van hoe informele en formele steun aan gezinnen elkaar kunnen versterken.

Love Your Mind: de wachttijd verzachten

Het project Love Your Mind (LYM) heeft als missie om jongeren op een laagdrempelige manier te koppelen aan hun leeftijdsgenoten die op de wachtlijst staan voor jeugdzorg, met als voornaamste doel de verzachting van de wachttijd. Het werd gepresenteerd tijdens één van de deelsessies op de regionale conferentie ‘Bewogen en bevlogen’.

Vragen staat vrij: krijg beter zicht op pleegzorg

Voor veel kinderen is een veilig en stabiel thuis nog altijd niet vanzelfsprekend. Deze kinderen verdienen een (tijdelijk) tweede thuis om veilig kind te kunnen zijn. In de deelsessie ‘Vragen staat vrij: krijg beter zicht op pleegzorg’ op de regionale conferentie ‘Bewogen en bevlogen’, werd pleegzorg vanuit diverse kanten belicht onder leiding van Ilona Sibbing […]