Contact

H10 Regio Team Corona
[email protected]
(085) 4855417

Het H10 Regio Team Corona gaat over zaken die op regionaal niveau spelen voor alle H10-gemeenten en de door de H10 gecontracteerde aanbieders in relatie tot de huidige gecontracteerde jeugdhulp, inkoop jeugdhulp en zorginhoud. Voor kwesties die in de dagelijkse praktijk op lokaal niveau spelen, verwijzen we naar lokale contactpersonen bij de desbetreffende gemeente (c.q. toegang of lokaal team).