Scholen en opvang zijn weer voorzichtig van start gegaan. Hoe kan het dagelijks leven van kinderen zoveel mogelijk normaliseren? Welke ondersteuning van ouders, professionals in het onderwijs en de jeugdhulp en gemeenten is daarbij nodig? Hoe kunnen zij met elkaar samenwerken? Meer over opstart van school en opvang; steun aan kinderen en ouders; samenwerking tussen professionals en thuisonderwijs kijk op de website van Nederlands Jeugdinstituut.