Op 14 juli hebben vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders, lokale gemeentelijke teams, het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en gemeenten de eerste -en deels voorlopige- resultaten van vijf verschillende Regionale Corona Impact Enquêtes besproken. Dit deden zij tijdens een video conferentie met zo’n 24 deelnemers uit de regio Haaglanden vanuit diverse perspectieven. Het gesprek over de impact en lessen uit de coronacrisis was vooral verkennend van aard. Aanbieders gaven ondermeer aan dat de coronacrisis meer aanzet tot innovatie. Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, is het in elk geval helder dat professionals hun competenties voor het verlenen van digitale hulp graag willen uitbreiden. Daarnaast zijn dankzij de corona-maatregelen de keuzemogelijkheden voor cliënten van ambulante jeugdhulp verruimd. De eerste inzichten zijn te downloaden via de presentatie van de video conferentie (voorlopige) resultaten Corona Impact Enquêtes. Momenteel lopen er nog enquêtes onder de lokale teams bij de H10 gemeenten, professionals bij aanbieders en jongeren en ouders. De resultaten hiervan worden eind juli, begin augustus verwacht. Eerder verscheen een rapportage over de impact van corona bij aanbieders.